Šilumos siurbliai

Šilumos siurblys taupo realius pinigus

Prisiekę tradicinio šildymo gynėjai įvairiomis progomis svarsto apie geoterminio šildymo sistemos brangumą, neefektyvumą, sudėtingą ir nenuspėjamą eksploataciją. Tačiau šildymo būdo, kurio esmė –  pasinaudoti nemokama gamtoje sukaupta energija, plėtra liudija kitokią  tiesą. Jeigu įvykdome pagrindinius reikalavimus, – tinkamas siurblio tipas, patikimas gamintojas ir patyręs rangovas, teisingai įvertintos įrenginio techninės savybės, pagal pastato fizikinius parametrus nustatomas reikalingas šilumos kiekis, atsižvelgiama į sklypo pobūdį, – galime tikėtis gerokai pigesnės šiluminės energijos.

Norėdami atsisiųsti visą straipsnį spauskite čia

Atsinaujinantieji šilumos šaltiniai - už ir prieš

Jei Lietuvoje išgirsite žodį geoterminis - greičiausiai bus kalbama apie šilumos siurblius kaip panacėją nuo lykančių įprastinių šilumos energijos šaltinių kainų. Tačiau negalima geoterminio šilumos šaltinio tapatinti su šilumos siurbliais. Tai akivaizdžiai rodo "Eurostate" atsinaujinančių energijos šaltinių klasifikacija. Pagal ją yra dvi pagrindinės atsinaujinančių energijos šaltinių grupės: gaminantys elektros energiją (hirdroelektrinės, įskaitant potvynių, bangų elektrinės, vėjo elektrinės, biomasės termofikacinės elektrinės, įskaitant biodujas; saulės fotoelementų elektrinės; geoterminės termofikacinės elektrinės) ir gaminantys šilumą (biomasės, įskaitant biodujas, katilinės, saulės kolektorių sistemos; geoterminės šilumės jėgainės (išskyrus šilumos siurblius); šilumos siurblių gaminama šiluma). Kaip matyti, geoterminės šilumos jėgainės ir šilumos siurbliai yra įrašyti atskirai. Tikrosios geoterminės šilumos reikėtų ieškoti gerokai giliau, kilometrų gylyje, o omeny turima grunte, ore, vandenyje sukaupta Saulės energija. 100 metrų gylio gręžinyje tikrosios geoterminės energijos galios rasime tik ~0,1 W/m2!

Norėdami atsisiųsti visą straipsnį spauskite čia

Naujienų kategorijos

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt