Lietuvos geoterminių duomenų sistema

S. Šliaupa,

Lietuvos geologijos tarnyba

 

Geoterminė energija yra svarbi ir naudinga žemės gelmių savybė. Dėl ypatingų geologinių sąlygų šios energijos ištekliai Lietuvoje yra dideli, palyginti su šalimis kaimynėmis. Be to, geoterminis laukas rodo geodinaminius procesus, vykstančius žemės gelmėse.

2000–2001 metais buvo surinkti ir susisteminti iki šiol Lietuvoje atliktų geoterminių tyrimų duomenys. Per pastaruosius 30–40 metų Lietuvoje atlikta daug geoterminių tyrimų giliuose gręžiniuose, vykdant naftos paieškas, atliekant geologinio kartografavimo darbus. Iki tol ši gausi informacija buvo išbarstyta įvairiose ataskaitose. Matuotų gręžinių gylis dažniausiai 1–2 kilometrai. Tai unikali ir labai brangi informacija, nes dabartinëmis ekonominėmis sąlygomis tokie matavimai sunkiai įsivaizduojami.

Visą informaciją rasite prisegtuke:

Naujienų kategorijos

Paieška

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt