Geoterminiai ir kiti alternatyvūs energijos šaltiniai pasaulinėje energetikos rinkoje

Saulius Šliaupa
Geologijos ir geografijos institutas
Vilniaus universitetas

Sparciai didėjančios tradicinių energijos šaltiniu kainos, išteklių mažėjimas, nerimas dėl kintančio klimato, susijusio su šiltnamio efektu, verčia skubiai ieškoti alternatyvų. Ne išimtis ir Lietuva, kur ši problema aštrėja dėl gręsiančio atominės energetikos sektoriaus uždarymo po keliu metu. Europos Sajunga, siekdama sumažinti priklausomybę nuo fosilinio kuro 2001/77/EC direktyva nustatė, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai turi būti padvigubinti nuo 6 iki 12% bendro energijos sunaudojimo iki 2010 metų. Be to, planuojama, kad iki 2020 metu alternatyvių energijos šaltinių naudojimas turi padidėti iki 20%.
Atsinaujinantys energijos šaltiniai šiuo metu sudaro 18,6% visos pagamintos pasaulinės elektros energijos. Taciau net 87% procentai šios dalies tenka hidroelektrinėms (1 pav.). Tad, kitu alternatyvinių šaltinių įnašas kol kas tėra 13%. Tai svarbu, kadangi hidroenergetika negali iš esmės pakeisti situacijos energetikos rinkoje dėl ribotų jos išteklųu, kurių didelė dalis jau yra įsisavinta ir naudojama. Tad, ateities perspektyvos pagrindinai siejamos su kitais alternatyviais žaliosios energijos šaltiniais (2 pav.). Antroji pagal svarbą, po hidroelektrinių, šiuo metu yra biomasė (5,7%).
Vėjo jėgainės tiekia 3,3% energijos, o saulė – 0,2%. Geoterminiu jėgainiu gaminamos elektros energijos dalis tarp atsinaujinančių alternatyvių šaltinių tėra 1,8%. Tai sudaro apie 0,3% bendros pasaulyje pagamintos elektros energijos.

 

Visą straipsnį rasite prisegtuke:

Naujienų kategorijos

Paieška

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt