Geoterminė energetika Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos

Saulius Šliaupa
Geologijos ir geografijos institutas
Vilniaus universitetas

Š.m. vasario mėn. 12-15 d. Vilniuje buvo surengta tarptautinė konferencija ENGINE (Europos stimuliuotas geoterminis inovacinis tinklas), skirta geoterminės energetikos plėtrai Europoje ir kitose šalyse. Dalyvavo 130 mokslininkų ir pramonės atstovų iš 31 šalies. Buvo aptariamos geoterminės energetikos galimybės ne tik tokiose „geoterminėse“ šalyse, kaip Islandija, Filipinai, Centrinė Amerika, bet ir kituose regionuose, kur yra mažiau palankios geologinės sąlygos. Todėl neatsitiktinai tokio stambaus mokslinio forumo rengimui buvo pasirinkta Lietuva, kurioje geoterminė energetika žengia pirmuosius žingsnius, o gelmėse yra nemažas potencialas, kuriį galima ekonomiškai racionaliai panaudoti taikant šiuolaikines technologijas.

Naujienų kategorijos

Paieška

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt