Konferencija „Geoterminio vandens panaudojimo galimybės“

Lietuvos geotermijos asociacija rengia 9–ąją konferenciją „Geoterminio vandens panaudojimo galimybės“, kuri įvyks š.m. lapkričio 27 d. Klaipėdoje.

Būtent šiame mieste nuo  2001 metų veikia Klaipėdos pavyzdinė geoterminė jėgainė – vienintelė giliosios geotermijos jėgainė Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose.

Naudodamiesi proga, norime pasidžiaugti, kad Lietuvos geotermijos asociacijos vykdoma veikla sėkmingai prisideda prie geotermijos puoselėjimo Lietuvoje. LGA nariai intensyviai ruošia ir skelbia straipsnius Lietuvos ir užsienio spaudoje. Sekliosios geotermijos objektų bendras instaliuotas galingumas jau viršijo 70 MW (įrengta daugiau nei 5500 žemės šilumos siurblių sistemų, jas instaliuojant pastatų šildymui). Taip pat pajūryje atlikti ir pirmieji geoterminio vandens panaudojimo tyrimai balneologijos srityje bei procedūroms sveikatingumo kompleksuose. LGA remia ir propaguoja kitas perspektyvias geotermijos panaudojimo galimybes: medienai džiovinti, maistui konservuoti, dirvai šildyti, žuvims tvenkiniuose auginti ir kt., - taip pat su šiomis galimybėmis susijusias programas bei tyrimus.

 

                                                LGA sekretoriatas

 

 

Renginio programą rasite prisegtuke:

Naujienų kategorijos

Paieška

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt