Geoterminės energijos panaudojimas ir galimybės Lietuvoje

2011 m. lapkričio mėn. 25 d. LR Seimo Europos informacijos biure įvyko Apskrito stalo diskusija: „Geoterminės energijos panaudojimas ir galimybės Lietuvoje“.

Renginiui vadovavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas. Pranešimus pateikė Lietuvos geotermijos asociacijos (LGA) pirmininkas dr. Feliksas Zinevičius, LGA pirmininko pavaduotojas prof. Saulius Šliaupa, LGA valdybos nariai: KPGJ direktorius Ričardas Vaitiekūnas, dr. Tautvydas Aleksandravičius ir Arūnas Mažintas.

Feliksas Zinevičius savo pranešime „Geotermijos plėtra Lietuvoje ir užsienyje“ pateikė pasaulines geoterminės energetikos plėtros tendencijas; pagrindinių elektros gamybos ir šilumos tiekimo, naudojant geoterminę energiją technologijų schemas; apžvelgė esamą geotermijos padėtį Lietuvoje bei Lietuvos geotermijos asociacijos nuveiktus darbus bei numatomą ženklią geotermijos plėtrą Europos Sąjungoje iki 2050-jų metų.

Saulius Šliaupa pranešime „Lietuvos geoterminis potencialas – geologinės prielaidos“ išryškino išskirtinai aukštą Lietuvos geoterminį potencialą teritorijoje nuo Lenkijos iki Uralo kalnų; gręžinių dupletų šilumai gaminti galingumų pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje priklausomai nuo hidroterminių sluoksnių parametrų; geoterminio vandens panaudojimo galimybes balneologijoje ir granitų šilumos elektros gamyboje.

Ričardas Vaitiekūnas pasidalino mintimis apie Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės darbą, vykdytas remonto priemones, finansinę padėtį, perspektyvą. Jo pranešime: „Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgainė – pirmasis giliosios geotermijos objektas Lietuvoje“ pažymėtas požiūrio į šią jėgainę kaip į demonstracinį objektą siekimas, noras išspręsti technines ir ekonomines problemas formuojant nediskriminacines finansines sąlygas, bei atskirai pasidžiaugta pirmaisiais bandymais naudoti devono vandenį technologijoje.

Tautvydas Aleksandravičius ir Arūnas Mažintas savo pranešimus skyrė sekliajai geotermijai. Pirmame pranešime pateikta ES mokymo ir sertifikavimo programa šilumos siurblių sistemų projektuotojams ir gręžinių gręžėjams. Antrame pranešime supažindinta su šilumos siurblio veikimo principais, šilumos siurblių sistemomis, teisiniais šilumos siurblių panaudojimo aspektais ES ir Lietuvoje.

 Vaizdo įrašas  Pranešimai

Naujienų kategorijos

Paieška

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt