"Geoterminės energijos naudojimo problemos" rezoliucija

Geoterminės (Žemės gelmių šilumos) energijos naudojimo tyrimai Lietuvoje pradėti prieš 16 metų. Gauti fundamentiniai geologiniai ir geofiziniai duomenys įrodė, kad Vakarų Lietuvoje Žemės gelmėse yra aukšto energetinio potencialio geoterminė anomalija. Remiantis šiais duomenimis, buvo suprojektuota, pastatyta ir nuo 2004 metų veikia 35 MW galios geoterminė jėgainė Klaipėdoje, kurią eksploatuoja UAB "Geoterma", ir ji yra Ūkio ministerijos ir AB "Lietuvos energija" ūkio subjektas.

Naujienų kategorijos

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt