Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Šis įstatymas nustatys Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir kontrolės bei veiklos atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje organizavimo teisinius pagrindus, taip pat nustatys tinklų operatorių, energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, ir valstybinį reglamentavimą, priežiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų tarpusavio santykius naudojant atsinaujinančius energijos išteklius elektros energijai, šilumos energijai ir degalams gaminti.

Visą įstatymo projektą rasite prisegtuke:

Naujienų kategorijos

Naudingos nuorodos

Tarptautinė geotermijos asociacija 

www.geothermal-energy.org

Energetikos ministerija 

www.enmin.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

www.lvea.lt

Lietuvos saulės energetikų asociacija

www.lsea.lt

Lietuvos hidroenergetikų asociacija 

www.hidro.lt

Lietuvos biomasės energetikos asociacija 

www.biokuras.lt

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija 

www.laiea.lt

Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

www.krea.lt